Icaros Desktop Live!

Pełna wersja Icaros Desktop na botowalnej płycie live-DVD do odpalenia na komputerach PC.

 

Icaros Desktop Light

Nieco zubożona wersja przeznaczona do wypalenia na płycie CD-R

 

PDF manual

Instrukcja obsługi (wersja ang.)

A A A

Podstawy

Jeśli kiedykolwiek korzystałeś z systemu operacyjnego AmigaOS nie powinieneś mieć większych problemów z obsługą AROS'a. Jeśli jednak jest inaczej to zapraszamy do zapoznania się z podstawami obsługi tego systemu:

 

 

1. RAM Dysk: to obszar komputerowej pamięci RAM, który jest wykorzystywany w roli pamięci dyskowej. Może być wykorzystywany jako szybki dysk do rozpakowania plików lub tymczasowy bufor dla niektórych operacji. Pamiętaj, że jego zawartość zostanie utracona po zresetowaniu lub wyłączeniu komputera. 
2. Ikony dysków są prezentowane na pulpicie.
3. Przykładowe okna Wanderer'a, z ikonami. Są tu wyświetlane tylko pliki posiadające własną ikonę. Aby wyświetlić wszystkie pliki należy wybrać z menu Okno>Wyświetl> Wszystkie pliki (Window>View>All files)
4. Konsola tekstowa. AROS nie jest Linux'em, więc nie będziesz musiał z niej zbyt często korzystać, jednak przekonasz się, że za pomocą konsoli wiele operacji można wykonać znacznie sprawniej.
5. AmiStart: pasek zadań i menu podobne do tego w systemie Windows.


I. Wanderer

 

Jest to graficzny interfejs użytkownika systemu AROS, odpowiednik Workbech'a z AmigaOS. Przykładowe okno prezentuje się następująco:

 

 

 

1. Przycisk zamykania okna ().
2. Przycisk minimalizacji () - pozwala zmniejszyć okno do określonego rozmiaru, lub ponownie go powiększyć.
3. Przycisk zmiany głębokości okna () - AROS zachowuje się zupełnie inaczej niż większość systemów operacyjnych: kliknięcie na oknie nie przywołuje okna od razu na wierzch.
4. Przycisk wstecz () - pozwala na cofanie w drzewie katalogów.

5. Pole adresu () pokazuje aktualną ścieżkę do aktualnego katalogu.


UWAGA!
W systemach wywodzących się z AmigaOS możemy często spotkać się z określeniem "szuflady" zamiast "katalogi" czy "foldery".


II. Klawiatura 

 

W instrukcji często będziemy używać określeń "lAros" i "rAros" przy definicji skrótów klawiszowych, mając na myśli odpowiednio lewy i prawy klawisza Aros. Na standardowej klawiaturze odpowiadają im klawisze funkcyjne "Windows" oraz F11i F12:

 

 

Podstawowe skróty Icaros Desktop 1.2.4:
rAros + W Otwarcie konsoli tekstwej (shell)
rAros + E Otwórz okno wiersza poleceń
rAros + R Zmień nazwę wybranego pliku
rAros + I Wyświetla informacje o pliku
rAros + O Otwórz wybrany plik
rAros + A Zaznacza wszystko ikon w aktywnym oknie
rAros + K Zamknięcie aktywnego okna
rAros + Z Usuń zaznaczenie wszystkich ikon 
rAros + C Kopiuj do schowka
rAros + V Wklej
rAros + X Wytnij do schowka
rAros + N Utwórz nową szufladę (folder) 
lAros + ESC Otwiera program Scout (menadżer zadań)
lAros + F1 Otwiera szufladę z plikami pomocy
lAros + F2 Otwiera szufladę preferencji ("panel sterowania")
lAros + F3 Uruchamia wyszukiwarkę
lAros + TAB lub lAros + M Przełącza ekrany
Alt + TAB Przełącza okna
Alt + Home Przełącza wybrany rozmiar okna

 

III. Prawe menu 

 

AROS używa menu kontekstowego, nieco inaczej niż Windows lub Linux. Po zaznaczeniu wybranej ikony naciskamy prawy klawisz myszki menu pojawia się na belce tytułowej ekranu. Aby menu pojawiało się też w obrębie ekranu możemy wybrać opcję "Pop-Up" w programie "IControl" z katalogu "Prefs"

 

 

IV. AmiStart 


  

AmiStart jest paskiem narzędzi Icaros Desktop, który zachowuje się podobnie jak pasek zadań systemu Windows. Główne menu umieszczone jest po lewej stronie. Aby usunąć ikonę, wystarczy przeciągać ją lewym przyciskiem myszy z paska. Jeśli chcesz dodać nową aplikację, wystarczy analogicznie przeciągnąć ją na pasek. Amistart może być uruchomiany w dwóch trybach: COMPACT (tak jak na rysunku powyżej) oraz FULL (tak jak to widać na pierwszym zdjęciu na tej stronie).  

 

V. Struktura katalogów systemowych:

 • C – komendy shella
 • Classes – katalog powiązany z urządzeniem logicznym LIBS:, datatypy i rozszerzenia interfejsu użytkownika
 • Devs – sterowniki
 • Fonts – czcionki
 • Libs – biblioteki
 • Locale – tłumaczenia systemu i programów
 • Prefs – programy zarządzające ustawieniami systemu
 • S – skrypty
 • System
 • Tools – proste narzędzia systemowe
 • Utilities